Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες διαιρούνται εις τρεις κατηγορίας:
α) Εις συμπολιτευομένους, ήτοι έχοντας κοχλιάριον να βυθίζωσιν εις την χύτραν του προϋπολογισμού.
β) Εις αντιπολιτευομένους, ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον και ζητούντας εν παντί τρόπω να...
 λάβωσιν τοιούτον.
γ) Εις εργαζομένους, ήτοι ούτε έχοντας κοχλιάριον ούτε ζητούντας, αλλ' επιφορισμένους να γεμίζωσι την χύτραν διά του ιδρώτος των
Εμμανουήλ Ροΐδης (1836-1904)

 

 

πηγή:
http://www.pak-elta.gr/2011/06/blog-post_14.html

 

δες επίσης...
Ελλάδα

 

 

   

Marden?  —  28-09-2011, 10:49  

You got to push it-this essetnial info that is!

 

Margaretta  —  14-02-2012, 16:24  

That's 2 clveer by half and 2x2 clever 4 me. Thanks!

 

Προσθήκη Σχολίου 
Υπογραφή ως Συντάκτης 
Εισήγαγε τον κωδικό 431