2017-10-27 23:48  

 

 

Αντιφανκιάρικη Εναπόθεση

 

 

 

Νίκος Ρουκάς κ' οι Ερημίτες των Πόλεων
« Αντιφανκιάρικη Εναπόθεση »

 

 

 

(22 του Μάη, του 2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikos Roykas & the City Hermits
" Anti-Funky Build Up "

 

license:
distributed for personal and non-commercial use

 

άδεια:
διανέμεται δωρεάν για προσωπική και μη εμπορική χρήση

 

πηγή:
παραγωγής μας

 

δες επίσης...
Μουσική
Νίκος Ρουκάς κ' οι Ερημίτες των Πόλεων

 

 

   

σχόλιο 
όνομα συντάκτη 
εισαγωγή κώδικα 153