2019-03-05 23:43  

 

 

Εργατική Ενότητα

 

 

 

Νίκος Ρουκάς κ' οι Ερημίτες των Πόλεων
« Εργατική Ενότητα »

 

 

 

(Μάρτης 2019)

 

 

 

 

Nikos Roykas & the City Hermits
" Worker's Union "

 

license:
distributed for personal and non-commercial use

 

source:
our production, based on " There Is Power In A Union "
by Joe Hill, as performed by Folk Hogan

 

άδεια:
διανέμεται δωρεάν για προσωπική και μη εμπορική χρήση

 

πηγή:
παραγωγής μας, βασισμένο στο «Δέαρ Ιζ Πάουερ Ιν Α Γιούνιον»,
του Τζόε Χιλλ, όπως εκτελέστηκε από τους Φολκ Χόγκαν

 

 

δες επίσης...
Μουσική
Νίκος Ρουκάς κ' οι Ερημίτες των Πόλεων

 

 

   

Προσθήκη Σχολίου 
Υπογραφή ως Συντάκτης 
Εισήγαγε τον κωδικό 213